Juristfirman Torphagen Grafström är speciellt inriktad på boutredningar, ekonomisk familjejuridik, affärsjuridik med inriktning på fåmansbolag samt skatterätt. Vi åtar oss även uppdrag som ombud i tvistemål: fordringstvister, arvstvister och liknande.

Copyright 2016 Juristfirman Torphagen Grafström HB • Kungsgatan 37, 8 tr, 111 56 Stockholm • Mobil 070-521 47 29

ernst.grafstrom@telia.com