Skattejuridik

Skattelagstiftningen är komplicerad och i ständig förändring. Vi på Torphagen Grafström håller oss alltid uppdaterade på vad som sker inom skatteområdet. Enskilda firmor och handelsbolagsdelägare behöver ofta hjälp med deklarationer. Om Din bokföring är i ordning så hjälper vi till att upprätta Din deklaration.

 

Vi åtar oss även att göra skatteberäkningar och finns tillgängliga för allmänna frågor och konsultation i skattefrågor.

Copyright 2016 Juristfirman Torphagen Grafström HB • Kungsgatan 37, 8 tr, 111 56 Stockholm • Mobil 070-521 47 29

ernst.grafstrom@telia.com