Juristfirman Torphagen Grafström HB grundades 1989 av Ernst Grafström och Lillemor Torphagen. Dessförinnan har Ernst arbetat som bankjurist på SEB sedan 1975.

 

Vårt kontor ligger i moderna och trivsamma lokaler på Kungsgatan 37 i centrala Stockholm.

 

Tack vare mångårig erfarenhet inom våra kompetensområden kan vi ta oss an komplicerade juridiska uppdrag. Som privatperson eller företag har man mycket att vinna på att anlita en erfaren jurist för att undvika framtida problem eller för att lösa uppkomna tvister.

 

Oftast debiterar vi ett löpande arvode baserat på den tid vi lägger ner på ett ärende, men kan vi kan även komma överens om ett fast pris för ett specifikt uppdrag.

 

Medlem av Sammanslutningen för Sveriges Juridiska Byråer SJB.

 

Juristfirman Innehar inkassotillstånd.

Copyright 2016 Juristfirman Torphagen Grafström HB • Kungsgatan 37, 8 tr, 111 56 Stockholm • Mobil 070-521 47 29

ernst.grafstrom@telia.com