Familjejuridik

Planerar ni att gifta er eller flytta ihop så hjälper vi er gärna med de nödvändiga avtalen. Likaså om ni ska skilja er eller flytta isär så bistår vi i alla delarna. I korthet hjälper vi till med äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev och bodelningsavtal.

 

Boutredningar, arvskiften

 

När en person avlider måste arvingarna göra en bouppteckning som ska registreras hos Skatteverket. När bouppteckningen är klar vidtar fas två som oftast är bodelning och arvskifte. Det är inte ovanligt att det i det skedet kan uppstå frågor och tvister.

 

Vi kan hjälpa er att upprätta bouppteckning och arvskifte, men även med att företräda delägare som ombud i rättsliga tvister såsom testamentsklander eller andra arvstvister.

 

Vi tar även uppdrag som boutredningsman, skiftesman eller bodelningsförrättare.

Det gäller även internationella dödsbon.

Copyright 2016 Juristfirman Torphagen Grafström HB • Kungsgatan 37, 8 tr, 111 56 Stockholm • Mobil 070-521 47 29

ernst.grafstrom@telia.com